Project waterschap

Project Beekdalontwikkeling Aa-dal Zuid

Het project Aa-Dal Zuid is een omvangrijk werk van waterschap Aa en Maas. De bedoeling van dit project is om het beekdal van de Aa en Kleine Aa klimaatbestendiger maken. Om dit te bereiken werden o.a. onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • 8 kilometer herinrichting van de Aa met extra ruimte voor het water bij hevige regenbuien en natuurvriendelijke oevers.
  • 5 nieuwe vispassages waaronder de bosbeek, een vislift en een visbekkenpassage.
  • 4 stuwen zijn er vervangen en 6 zijn er geautomatiseerd zodat we sneller kunnen reageren op veranderend waterpeil.
  • 000 m³ grond vergraven en grotendeels verwerkt bij aangrenzende perceeleigenaren.
  • 10 ha bosplantsoen aangebracht.

 

 

Kemabo heeft binnen deze werkzaamheden de stuwen, schuifafsluiters, automatiseringen, bordessen, leuningen en looprooster mogen leveren en plaatsen.
Inmiddels is het project opgeleverd en afgerond.

Wij werken samen met